دکتر محمد گزین
تخصص: چشم
محل مطب: خرم آباد

دکتر محمد گزین

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد گزین

شماره تماس:

06633324924

آدرس:

لرستان – خرم آباد – چهارراه فرهنگ – ساختمان پزشکان خورشید – طبقه دوم – مطب دکتر محمد گزین