این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
08337210770
کرمانشاه
چهارراه شهید مطهری – کلینیک ویژه دانشگاه

دکتر مرتضی صائب متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر مرتضی صائب