دکتر مرجان اکبری کامرانی
تخصص: چشم
محل مطب: گرگان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر مرجان اکبری کامرانی متخصص چشم و بینایی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر مرجان اکبری کامرانی

شماره تماس:

01732327571

آدرس:

گلستان – گرگان – عدالت 15 – ساختمان ایرانیان – طبقه 3