این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132318935
شیراز
فارس – شیراز – خیابان کریم خان زند – نزدیک به خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) – کوچه 45 – ساختمان پاسارگاد

دکتر مرجان قریشی متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مرجان قریشی