دکتر مریم بازیار

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: سنندج

دکتر مریم بازیار متخصص مغز و اعصاب در سنندج | آدرس و تلفن دکتر مریم بازیار

شماره تماس:

08733226861

آدرس:

کردستان – سنندج – خیابان مولوی – ساختمان پزشکان مولوی – طبقه چهارم – واحد 20