دکتر مریم شابرم

تخصص: پوست و مو
محل مطب: قم

دکتر مریم شابرم متخصص پوست و مو در قم | آدرس و تلفن دکتر مریم شابرم

شماره تماس:

02532942544

آدرس:

خیابان شهید صدوقی – خیابان شهبازی – جنب بانک صادرات – طبقه ی دوم داروخانه دکتر قدسی