این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
قم
02532942544
قم
خیابان شهید صدوقی – خیابان شهبازی – جنب بانک صادرات – طبقه ی دوم داروخانه دکتر قدسی

دکتر مریم شابرم متخصص پوست و مو در قم | آدرس و تلفن دکتر مریم شابرم