این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
رشت
01333329576
رشت
چهار راه پورسینا – خیابان دکترحشمت – ساختمان ایرانیان – طبقه اول – واحد 3

دکتر مسعود رمضانی پور متخصص تغذیه و رژیم درمانی در رشت | آدرس و تلفن دکتر مسعود رمضانی پور