این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
08338231831
کرمانشاه
میدان آزادی – خیابان مدرس(جلوخان) – نرسیده به مسجد جامع

دکتر مسعود سابقی متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر مسعود سابقی