این پزشک

تخصص پزشک: چشم
بندرعباس
076-32253593
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – خیابان شهید کازرونی – روبروی پارکینگ طبقاتی – ساختمان جهانگیریه – طبقه دوم

دکتر مسعود صالحی پور متخصص چشم و بینایی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر مسعود صالحی پور