دکتر مسعود گلستان باغ


تخصص : چشم


شهر: اهواز

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر مسعود گلستان باغ متخصص چشم

—————–

آدرس:
خوزستان – اهواز – خیابان سلمان فارسی – بین حافظ و فردوسی – جنب کتابفروشی رشد

 


 

تلفن تماس:
061-32220551