دکتر مسعود یاسمی
تخصص: چشم
محل مطب: ایلام

دکتر مسعود یاسمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسعود یاسمی

شماره تماس:

08433362103

آدرس:

ایلام – بلوار سیدالشهدا – کوچه مطهر – ساختمان پزشکان مطهر