دکتر مسلم حیدری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمان

دکتر مسلم حیدری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مسلم حیدری

شماره تماس:

03432224366

آدرس:

کرمان – بلوار جهاد – ساختمان پزشکان ثامن الحجج