این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
بندر عباس
07632228666
بندر عباس
خیابان کازرونی – کوچه رحیل۲ – ساختمان پزشکان نیکان – طبقه سوم

دکتر مطهره پینو متخصص تغذیه و رژیم درمانی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر مطهره پینو