این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
خرم اباد
06633332395
خرم اباد
شهدای شرقی – ساختمان پزشکان نور – طبقه چهارم

دکتر معصوم شهبازی متخصص پوست و مو در خرم اباد | آدرس و تلفن دکتر معصوم شهبازی