دکتر منصور شهبا
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر منصور شهبا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر منصور شهبا

شماره تماس:

03432442162

آدرس:

کرمان – خیابان شریعتی – ساختمان خاتم الانبیا – طبقه 2