دکتر منصور صالحی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زنجان

دکتر منصور صالحی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر منصور صالحی

شماره تماس:

02433369809

آدرس:

زنجان – خیابان زینبیه شرقی – ابتدای خیابان دلجویی – ساختمان نسیم