این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
زنجان
02433369809
زنجان
زنجان – خیابان زینبیه شرقی – ابتدای خیابان دلجویی – ساختمان نسیم

دکتر منصور صالحی متخصص مغز و اعصاب در زنجان | آدرس و تلفن دکتر منصور صالحی