این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اهواز
061-33362107
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان شهید دانشور (مهر شرقی) – روبروی بیمارستان مهر – ساختمان پارسه

دکتر منوچهر برات متخصص چشم و بینایی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر منوچهر برات