این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08132522093
همدان
همدان – سرپل یخچال – محوطه آقاجانی بیک – ساختمان پزشکان بوعلی سینا – طبقه 4 – واحد 11

دکتر مهدی زندیان متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر مهدی زندیان