دکتر مهدی زندیان
تخصص: چشم
محل مطب: همدان

دکتر مهدی زندیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهدی زندیان

شماره تماس:

08132522093

آدرس:

همدان – سرپل یخچال – محوطه آقاجانی بیک – ساختمان پزشکان بوعلی سینا – طبقه 4 – واحد 11