این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632228976
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – چهارراه مرادی – ساختمان پزشکان پارسیان – طبقه 2

دکتر مهدی سلطانی دستگردی متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر مهدی سلطانی دستگردی