این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اصفهان
03132235031
اصفهان
خیابان شمس آبادی – جنب بیمارستان سینا – روبروی داروخانه دردکشان – مجتمع آراد – طبقه دوم

دکتر مهدی صفا زاده متخصص پوست و مو در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر مهدی صفا زاده