این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04132881078
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – انتهای خیابان آبرسانی – چهارراه عباسی – جنب ساختمان خزر

دکتر مهدی ظاهری متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر مهدی ظاهری