دکتر مهدی فرهودی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تبریز

دکتر مهدی فرهودی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهدی فرهودی

شماره تماس:

04135573657

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – پاستور جدید – مابین طالقانی و شریعتی – ساختمان حکیم طبقه هفتم