این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135573657
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – پاستور جدید – مابین طالقانی و شریعتی – ساختمان حکیم طبقه هفتم

دکتر مهدی فرهودی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر مهدی فرهودی