این پزشک

تخصص پزشک: فلو شیپ جراحی زانو / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اصفهان
03131315870
اصفهان
چهار راه پلیس – خیابان توحید میانی – نبش کوچه بهار 13 – ساختمان آریانا – طبقه دوم – واحد 8

دکتر مهدی مؤیدفر متخصص ارتوپدی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر مهدی مؤیدفر