این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
01332133321
رشت
چهارراه گلسار – جنب پل بوسار – مجتمع پزشکی دانا – طبقه8 – واحد83

دکتر مهرداد عبدالهیان سورچانی متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر مهرداد عبدالهیان سورچانی