این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شیراز
07132317659
شیراز
خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – ساختمان مهر – طبقه اول

دکتر مهرزاد مدرسی حقیقی متخصص ارتوپدی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر مهرزاد مدرسی حقیقی