این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138402922
مشهد
احمدآباد – خیابان عارف – عارف 1 – ساختمان رازی

دکتر مهناز بنی هاشمی اردبیلی متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر مهناز بنی هاشمی اردبیلی