دکتر مهین پرتوی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر مهین پرتوی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مهین پرتوی

شماره تماس:

05138427594

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمد اباد – اول پرستار – پلاک 3 – ساختمان شماره 12