این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
ارومیه
04433483769
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان حسنی – ساختمان صدر – طبقه دوم

دکتر مژگان حاج احمدی متخصص قلب و عروق در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر مژگان حاج احمدی