این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
ارومیه
04433454128
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان ورزش – اول خیابان سلطانی – ساختمان نیکان – طبقه دوم

دکتر میرحسین سیدمحمدزاده متخصص قلب و عروق در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر میرحسین سیدمحمدزاده