این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138541874
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – ‌خیابان امام‌ رضا – میدان ‌بیمارستان

دکتر میرنقی موسوی متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر میرنقی موسوی