دکتر میرنقی موسوی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر میرنقی موسوی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر میرنقی موسوی

شماره تماس:

05138541874

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – ‌خیابان امام‌ رضا – میدان ‌بیمارستان