دکتر میر سیامک ریاضی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر میر سیامک ریاضی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر میر سیامک ریاضی

شماره تماس:

01332110620

آدرس:

گیلان – رشت – چهارراه گلسار – ساختمان بوسار (بانک صادرات) – طبقه دوم – واحد 4