این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138456827
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – ابتدای خیابان احمد اباد – ساختمان سهند زرین

دکتر ناهید شفیع متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر ناهید شفیع