این پزشک

تخصص پزشک: چشم
بندرعباس
07632227415
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – چهارراه فاطمیه – ساختمان پزشک – طبقه 2 – واحد ۲۰۷

دکتر نسرین سنجری متخصص چشم و بینایی در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر نسرین سنجری