این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05137606761
مشهد
بلوار سجاد – بهارستان ۱ – ساختمان پزشکان بهار – طبقه ۲

دکتر نعیمه ارگنجی متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر نعیمه ارگنجی