این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
اصفهان
03133222924
اصفهان
خیابان امام خمینی – شهرک رسالت – ابتدای خیابان رسالت 3 – مجتمع آفتاب – طبقه اول – واحد4

دکتر هاجر محمدی دهنوی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر هاجر محمدی دهنوی