این پزشک

تخصص پزشک: فلو شیپ جراحی زانو / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
مشهد
05138411510
مشهد
خیابان احمد آباد – خیابان پرستار 3 – پلاک 4 – طبقه دوم

دکتر هادی مخملباف متخصص ارتوپدی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر هادی مخملباف