این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138831761
مشهد
بلوار وکیل اباد – ساختمان پزشکان یزدان

دکتر هوشنگ بزرگی متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر هوشنگ بزرگی