این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
خرم آباد
06633311929
خرم آباد
لرستان – خرم آباد – بین چهارراه بانک و میدان شهدا – روبروی داروخانه روزبهانی

دکتر پرویز بهرامی متخصص مغز و اعصاب در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر پرویز بهرامی