دکتر پرویز بهرامی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: خرم آباد

دکتر پرویز بهرامی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر پرویز بهرامی

شماره تماس:

06633311929

آدرس:

لرستان – خرم آباد – بین چهارراه بانک و میدان شهدا – روبروی داروخانه روزبهانی