این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
09039151929
شیراز
بعثت – نبش کوچه ۱۶ – مجتمع پزشکی مریم – طبقه ۳ – واحد ۶

دکتر پریسا پیراحمدیان متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر پریسا پیراحمدیان