دکتر پیمان ظفردوست
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر پیمان ظفردوست

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر پیمان ظفردوست

شماره تماس:

04433435824

آدرس:

آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان حسنی – ساختمان رازی – طبقه 5