این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بیرجند
05632229690
بیرجند
خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – طالقانی 3 – روبروبری ساختمان پزشکان سینا

دکتر کاظم قائمی متخصص مغز و اعصاب در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر کاظم قائمی