دکتر کاظم قائمی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: بیرجند

دکتر کاظم قائمی متخصص مغز و اعصاب در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر کاظم قائمی

شماره تماس:

05632229690

آدرس:

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان طالقانی – طالقانی 3 – روبروبری ساختمان پزشکان سینا