دکتر کریم صادقی
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر کریم صادقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر کریم صادقی

شماره تماس:

041-35566895

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – اول خیابان 17شهریور جدید – تقاطع ارتش – رو به روی بانک قوامین – ساختمان شماره 10 – طبقه ی سوم