این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35566895
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – اول خیابان 17شهریور جدید – تقاطع ارتش – رو به روی بانک قوامین – ساختمان شماره 10 – طبقه ی سوم

دکتر کریم صادقی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر کریم صادقی