این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
ارومیه
04433432930
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – بلوار ورزش – خیابان سلطانی – ساختمان پزشکان نیکان

دکتر کمال خادم وطنی متخصص قلب و عروق در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر کمال خادم وطنی