این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تبریز
04135547890
تبریز
هفده شهریور جدید – برج آذربایجان – طبقه دوم

دکتر کیوان علیاری زنوز متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر کیوان علیاری زنوز