این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
09384873207
شیراز
معالی اباد – روبروی مسجد دستغیب – ساختمان پزشکی رازی

دکتر گوهر صداقت متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر گوهر صداقت