دکتر گیلدا پرویزی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر گیلدا پرویزی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر گیلدا پرویزی

شماره تماس:

01333751105

آدرس:

گیلان – رشت – خیابان گلسار – بین خیابان 92 و خیابان 96 – سرای حکیم