این پزشک

بیمارستان شریعتی

نوع: دولتی
آدرس: اصفهان

بیمارستان شریعتی اصفهان (تامین اجتماعی) | آدرس و تلفن نوبت گیری بیمارستان شریعتی اصفهان

شماره تماس:

03136272001

آدرس:

اصفهان – اصفهان- خیابان چهار باغ بالا – بیمارستان دکتر شریعتی

بیمه تامین اجتماعی