بیمارستان شریعتی


نوع: دولتی


شهر: اصفهان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

شریعتی

—————–

آدرس:
اصفهان – اصفهان- خیابان چهار باغ بالا – بیمارستان دکتر شریعتیتلفن تماس:

03136272001دیگر اطلاعات:

بیمه تامین اجتماعی