بیمارستان شهدا


نوع: دولتی


شهر: کرمانشاه

اطلاعات تماس و نوبت گیری

شهدا

—————–

آدرس:
کرمانشاه – كرمانشاه، بلوار شهید دکتر بهشتی، روبروی قرارگاه ارتشتلفن تماس:

08338354114دیگر اطلاعات:

بیمه تامین اجتماعی