این پزشک

بیمارستان تامین اجتماعی

نوع: دولتی
آدرس: خرم آباد

بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد | آدرس و تلفن نوبت گیری بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد

شماره تماس:

0663130

آدرس:

لرستان – خرم آباد – کیلومتر 2 جاده خوزستان – گلدشت شرقی – بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد

نوبت دهی اینترنتی: https://nobatdarman.tamin.ir/

این بیمارستان دارای 256 تخت خواب می باشد.

بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در تخصص های مختلف پزشک دارد.

برای نوبت گیری از این بیمارستان ساعت 8 صبح روز قبل نوبت گیری به صورت تلفنی برای روز بعد انجام خواهد شد.

بخش اورژانس این بیمارستان به صورت 24 ساعته می باشد.