این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04133346323
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – اول خیابان گلباد – برج گلباد – طبقه 5

دکتر امیرمحمد بزازی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر امیرمحمد بزازی